Ürünler

Kereste

Tomrukların biçilmesi ile elde edilen marangozluk ve inşaat maksatlarında kullanılan odundur. Tam otomatik makinelerde yıllık 15,000 m³ Tomruk işleme kapasitesi ile dört tarafı temizlenmiş latalar halinde müşterilerimizin beğenisine sunulmaktadır. 

Özel imalat sanayilerinde kullanılmak üzere müşteriye özel ölçülerde kesim yapılarak müşteri memnuniyeti sağlanmakta ve zaiyetler asgariye indirilmektedir.

Paylaş